سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

ویژگی‌های اساسی سامانه

  • آموزش‌های تخصصی ویژه روانشناسان ومشاوران
  • آموزش‌های عمومی ویژه عموم مردم در حوزه سلامت روان
  • مرجعی برا ی جمع‌آوری فایل‌های صوتی و تصویری (کتابخانه دیجیتال)