سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

ارتباط با سامانه

کاربران و همکاران گرامی، با توجه به استقبال متخصصین و آموزش‌گیرندگان عمومی، از سامانه آموزش مداوم، در برخی از موارد کاربران محترم برای کار با سامانه دچار مسئله یا سردرگمی هستند، لذا از تاریخ 15 مرداد به منظور یکپارچه سازی و نظم بخشی به درخواست کاربران، تنها راه ارتباطبی با مدیریت سامانه پست الکترونیکی سامانه به آدرس Behzistilms@gmail.com  

تاکید میگردد که تماس تلفنی به هیچ عنوان پاسخ داده نمی‌شود.