سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

پنجاه و یکمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور با حضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای زحمتکش(رییس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای ناصری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم رضایی(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جباری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای رضازاده(کارشناس سامانه (LMS،سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ 24/5/1396 از ساعت ۸ الی 10:30 در محل این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ در ابتدا جناب آقای مهندس رضازاده کارشناس محترم سامانه LMS به توضیح و شرح اقدامات انجام شده در زمینه به روز رسانی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران پرداختند. در ادامه اعضا محترم حاضر نظرات خود در زمینه اقدامات انجام شده و همچنین اقدامات تکمیلی مورد نیاز سامانه LMS را ارائه دادند.