سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

چهل و نهمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور با حضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای زحمتکش(رییس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، سرکار خانم رفیعی(رئیس کمیته آموزش)، سرکار خانم جعفری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای ناصری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم رضایی(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جباری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم زندی(کارشناس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ در محل این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ در ابتدا سرکار خانم جهاندار، دبیر کمیته آموزش ضمن عرض خوش آمدگویی حضور اعضاء حاضر در جلسه، گزارشی از سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران ارائه دادند. در این راستا اعضا محترم حاضر در جلسه به بررسی روند پیشرفت سامانه LMS پرداختند. در ادامه با توجه به اهمیت محتوا نویسی در ساختار آموزش به چگونگی تدوین برنامه مدون آموزش های تخصصی در حوزه سلامت روان پرداخته شد. در پایان مقرر گردید مجریان محترم طرح های ملی محتوای طرح تحت نظارت خود را تدوین و در جلسه آتی کمیته آموزش ارائه دهند.