سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

چهل و هشتمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری

جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور با حضور جناب آقای زحمتکش(رییس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، سرکار خانم رفیعی(رئیس کمیته آموزش)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ در محل این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید؛ در ابتدا اعضا محترم حاضر در جلسه به بررسی فرآیند برگزاری طرح های ملی پرداختند. در ادامه به اهمیت و لزوم پرداختن به محتوا نویسی در ساختار آموزش اشاره گردید. در پایان مقرر شد؛ محتوای طرح های ملی توسط کارشناسان محترم طرح نوشته شود و بر اساس آن، فرآیند برگزاری طرح های ملی تهیه گردد.