سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

ورود به سامانه

Captcha
بازیابی رمز عبور

آخرین دوره های الکترونیکی موارد بیشتر...

ردیف تصویر عنوان دوره مهلت ثبت نام هزینه دوره عملیات

آخرین کارگاه ها

ردیف عنوان کارگاه تعداد ساعت شروع کارگاه پایان کارگاه هزینه کارگاه مدرس محل برگزاری عملیات
1 روان پویشی کوتاه مدت-انواع مقاومت ها 16ساعت 8صبح الی 17 ساعت 1398/6/7 00:08 1398/6/8 17:00 130,000 تومان علیرضا زرندی ملارد ثبت نام در دوره
2 تربیت مشاور تکنیک های فرزندپروری و مدیریت رفتار کودک ۱۸ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/6/10 08:00 1398/6/11 17:00 250,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
3 تربیت مدرس مهارتهای زندگ کودک و نوجوان ۳۰ساعت ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/6/12 08:00 1398/6/14 17:00 480,000 تومان محمد ترکمان شیراز ثبت نام در دوره
4 رواندرمانی کودک در سوگ، تروما وطلاق 24 ساعت 1398/6/14 08:00 1398/6/28 17:00 700,000 تومان سپیده حسینی تهران ثبت نام در دوره
5 فرزندپروری نوجوانی و مقابله با رفتارهای پرخطر نوجوانان ۱۸ ساعت ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/6/16 08:00 1398/6/17 18:00 250,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
6 مهارتهای زندگی بزرگسالان ۲۴ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/6/27 08:00 1398/6/29 17:00 300,000 تومان مجتبی پهلوساری همدان ثبت نام در دوره
7 مداخلات روانشناختی در درمان سوء مصرف مواد 18 ساعت ساعت 1398/6/27 08:00 1398/6/29 14:00 150,000 تومان علیرضا باقری همدان ثبت نام در دوره
8 روان پویشی کوتاه مدت 16ساعت از 8 صبح الی 17 ساعت 1398/6/28 00:08 1398/6/30 17:17 3,000,000 تومان علیرضا زرندی ملارد ثبت نام در دوره
9 دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی 378 ساعت 1398/7/1 16:00 1398/11/10 20:30 3,625,000 تومان تورج مرادی تهران ثبت نام در دوره
10 دوره جامع رواندرمانی تحلیلی نامشخص ساعت 1398/7/1 16:00 1401/11/30 20:30 7,200,000 تومان تورج مرادی تهران ثبت نام در دوره
11 سلامت و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ۱۸ ساعت ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/7/4 08:00 1398/7/5 18:00 250,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
12 مهارت های زندگی کودک 40ساعت از 8 صبح الی 18 ساعت 1398/7/5 08:00 1398/8/3 17:00 500,000 تومان هادی صفری ملارد ثبت نام در دوره
13 درمان اختلالات یادگیری 33 ساعت 8 الی19 ساعت 1398/7/6 08:00 1398/7/8 19:00 1,200,000 تومان مصطفی تبریزی تهران ثبت نام در دوره
14 بازی درمانی ۱۶ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/7/15 08:00 1398/7/16 17:00 220,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
15 تشخیص و درمان مشکلات پرخاشگری و لجبازی کودکان و نوجوانان ۱۰ ساعت از ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/7/21 08:00 1398/7/21 18:00 120,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
16 درمان شناختی رفتاری CBT 24ساعت 8 الی 16 ساعت 1398/8/3 08:00 1398/8/17 16:00 350,000 تومان افشین طیبی ملارد ثبت نام در دوره
17 تشخیص و درمان اختلالات بیش فعالی-نقص توجه، نافرمانی و سلوک در کودکان و نوجوانان ۱۶ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/8/5 08:00 1398/8/6 17:00 220,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
18 درمانگر تخصصی کودک و نوجوان 20ساعت از 8 الی 20 در دو روز ساعت 1398/8/11 08:00 1398/8/12 20:00 1,000,000 تومان علیرضا تبریزی تهران ثبت نام در دوره
19 تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی، وسواس و استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان ۱۷ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/8/26 08:00 1398/8/27 17:00 180,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
20 تشخیص و درمان اختلالات بیش فعالی-نقص توجه، نافرمانی در کودکان و نوجوانان ۱۶ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/9/6 08:00 1398/9/7 17:00 320,000 تومان محمد ترکمان شیراز ثبت نام در دوره
21 تشخیص و درمان اختلالات دفع و مشکلات عادتی در کودکان و نوجوانان ۱۰ ساعت از ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/9/10 08:00 1398/9/10 18:00 120,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
22 تشخیص و درمان اختلالات خلقی و دوقطبی در کودکان و نوجوانان ۱۰ ساعت از ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/10/1 08:00 1398/10/1 18:00 120,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
23 مداخله درمانی در کودکان طلاق ۱۰ ساعت از ۸ الی ۱۸ ساعت 1398/10/22 08:00 1398/10/22 18:00 120,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
24 تشخیص و درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان ۱۷ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/11/21 08:00 1398/11/22 17:00 220,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره
25 شیوه ها و ابزارهای سنجش هوش و استعداد ۲۴ ساعت ۸ الی ۱۷ ساعت 1398/12/17 08:00 1398/12/19 17:00 370,000 تومان محمد ترکمان همدان ثبت نام در دوره

درباره مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، با توجه به نیاز جامعه روانشناسان و مشاوران، به منظور ساختارمند نمودن آموزش های تخصصی حوزه سلامت روان، طراحی نظام آموزش مداوم متخصصان این حوزه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مرتبط با سازمان؛ اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران کرده است.