سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

ورود به سامانه

Captcha
بازیابی رمز عبور

آخرین دوره های الکترونیکی موارد بیشتر...

ردیف تصویر عنوان دوره مهلت ثبت نام هزینه دوره عملیات

آخرین کارگاه ها

ردیف عنوان کارگاه تعداد ساعت شروع کارگاه پایان کارگاه هزینه کارگاه مدرس محل برگزاری عملیات
1 پروتکل بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد 10 ساعت 1396/10/10 1396/10/10 10000 تومان حمید پورشریفی Tehran مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
2 مداخله در بحران خودکشی 16 ساعت 22/10/1395 23/10/1395 350000 تومان حمید پورشریفی همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
3 تشخیص و درمان اختلال یادگیری 8 ساعت 1396/11/13 1396/11/13 600000 تومان مریم غفوری آثار همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
4 مداخله در بحران خودکشی 16 ساعت 1396/11/26 1396/11/27 1200000 تومان مجتبی پهلوساری همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
5 کارگاه آموزش تست هوش وکسلر کودکان 8 ساعت 1396/11/02 1396/11/03 600000 تومان فائزه شکرایی همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
6 بازی درمانی 16 ساعت 1396/12/17 1396/12/18 1200000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
7 تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان 8 ساعت 1396/11/05 1396/11/05 600000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
8 تشخیص و درمان اختلالات خلقی در کودکان و نوجوانان 8 ساعت 1396/11/14 1396/11/14 600000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
9 مهارت ها و تکنیک های مصاحبه بالینی 16 ساعت 1396/11/22 1396/11/23 1200000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
10 تربیت مربی (TOT) مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان 32 ساعت 1396/11/21 1396/11/25 2000000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
11 کارگاه آموزشی زوج درمانی 16 ساعت 1396/11/10 1390/11/11 1200000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
12 زوج درمانی مبتنی بر بخشایش 16 ساعت 16/12/1396 17/12/1396 رایگان فرشاد لواف پور نوری بیرجند مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
13 تربیت مربی آموزش خانواده 16 ساعت ساعت 96/11/25 96/11/26 رایگان مسعود هنربخش بیرجند مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
14 اختلالات اضطرابی،وسواس و استرس پس از سانحه 8 ساعت ساعت 1397/04/18 1397/04/18 135000تومان تومان محمد ترکمان کرمان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
15 اختلالات عادتی کودکان 8 ساعت ساعت 1397/04/19 1397/04/19 135000تومان تومان محمد ترکمان کرمان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
16 دوره آموزش بازی درمانی با رویکرد کودک محور با کارورزی 18ساعت ساعت 1397/04/16 1397/05/27 چهارصد هزار تومان . تومان فاطمه جنگروی تهران مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
17 مداخله شناختی رفتاری در درمان اضطراب کودکان زیر هفت سال 18 ساعت ساعت 97/05/11 97/05/12 5/5 میلیون تومان مریم دلاوری بروجن مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
18 زوج درمانی شناختی رفتاری 18 ساعت ساعت 97/06/15 97/06/16 4 میلیون تومان محمدیاسین سیفی شهرکرد مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
19 مداخله در بحران خودکشی 16 ساعت 1397/05/10 1397/05/11 1.700.000 ریال تومان امیرحسین یاوری همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره

درباره مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، با توجه به نیاز جامعه روانشناسان و مشاوران، به منظور ساختارمند نمودن آموزش های تخصصی حوزه سلامت روان، طراحی نظام آموزش مداوم متخصصان این حوزه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مرتبط با سازمان؛ اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران کرده است.