سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

ورود به سامانه

Captcha
بازیابی رمز عبور

آخرین دوره های الکترونیکی موارد بیشتر...

ردیف تصویر عنوان دوره مهلت ثبت نام هزینه دوره عملیات
1 آموزش پیش از ازدواج 30 دی 1396 - 23:55 رایگان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره

آخرین کارگاه ها

ردیف عنوان کارگاه تعداد ساعت شروع کارگاه پایان کارگاه هزینه کارگاه مدرس محل برگزاری عملیات
1 پروتکل بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد 10 ساعت 1396/10/10 1396/10/10 10000 تومان حمید پورشریفی Tehran مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
2 مداخله در بحران خودکشی 16 ساعت 22/10/1395 23/10/1395 350000 تومان حمید پورشریفی همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
3 تشخیص و درمان اختلال یادگیری 8 ساعت 1396/11/13 1396/11/13 600000 تومان مریم غفوری آثار همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
4 مداخله در بحران خودکشی 16 ساعت 1396/11/26 1396/11/27 1200000 تومان مجتبی پهلوساری همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
5 کارگاه آموزش تست هوش وکسلر کودکان 8 ساعت 1396/11/02 1396/11/03 600000 تومان فائزه شکرایی همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
6 بازی درمانی 16 ساعت 1396/12/17 1396/12/18 1200000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
7 تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان 8 ساعت 1396/11/05 1396/11/05 600000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
8 تشخیص و درمان اختلالات خلقی در کودکان و نوجوانان 8 ساعت 1396/11/14 1396/11/14 600000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
9 مهارت ها و تکنیک های مصاحبه بالینی 16 ساعت 1396/11/22 1396/11/23 1200000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
10 تربیت مربی (TOT) مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان 32 ساعت 1396/11/21 1396/11/25 2000000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
11 کارگاه آموزشی زوج درمانی 16 ساعت 1396/11/10 1390/11/11 1200000 تومان محمد ترکمان همدان مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
12 زوج درمانی مبتنی بر بخشایش 16 ساعت 16/12/1396 17/12/1396 رایگان فرشاد لواف پور نوری بیرجند مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
13 تربیت مربی آموزش خانواده 16 ساعت ساعت 96/11/25 96/11/26 رایگان مسعود هنربخش بیرجند مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره
14 دوره آموزش بازی درمانی با رویکرد کودک محور با کارورزی 18ساعت ساعت 1397/04/16 1397/05/27 چهارصد هزار تومان . تومان فاطمه جنگروی تهران مشاهده جزئیات ثبت نام در دوره

درباره مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، با توجه به نیاز جامعه روانشناسان و مشاوران، به منظور ساختارمند نمودن آموزش های تخصصی حوزه سلامت روان، طراحی نظام آموزش مداوم متخصصان این حوزه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مرتبط با سازمان؛ اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران کرده است.