سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی

ثبت نام کاربران عادی


برای انتخاب تصویر کلیک کنید.

  1. تصویر باید منتصب به خودتان باشد
  2. تصویر باید پرسنلی و رسمی باشد
  3. تصویر مربوطه لازم است با اسكن از عكس 4*3 یا 4*6 و در ابعاد حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 پیکسل باشد.

  در صورت عدم رعایت موارد فوق ثبت نام شما با موفقیت ثبت نخواهد شد.